Ku vepron

Rrjeti vepron në Itali përmes internetit dhe bashëpunimit që çdo Shoqatë ka bërë gjatë aktiviteteve të tyre dhe tani janë në dispozicion online.

Kërkesat vijnë nga shtetet e të gjithë botës, ku për arsye politike, lufte ose shoqërore, shërbimi shëndetësore lokalë nuk është në gjendje për tu përballuar me sëmundje të caktuara, të cilat në Itali janë të shërueshme.

Shkëmbimi i informacioneve me rrjetet e tjera ekzistuese gjithashtu mundëson ndihmën e parë në spitalin më të afert, për ti dhëne ndihme të përkohshme, në disa raste, pa e detyruar pacientin të udhetoj gjatë, sepse udhetimi në disa raste eshte rraskapitëse, udhëtimet ajrore etj, ndonjëher kane kunder ndikime të dukshme.

Disponueshmëria e strukturave të Forcave tona ushtarake paqëruajtëse të pranishme si, Ambasada dhe OJQ-të prezente në teritorë, janë një nga pikat e forta të veprueshmëris Guariamoli.

Në Kosovë, në prill të vitit 2011, Ambasada dhe përfaqësuesi i ushtrisë italiane i CIMIC-ut Nenkolonel. Michele Di Marco, identifikuan Guariamolin, pas një viti të aktiviteteve të përbashkëta, është në gjendje të menaxhoj aktivitetin e CIMIC Helath pas perfundit të tyre.

Kjo kërkonte një reagim të shpejtë të Rrjetit që rezultoi një muaj më pas, me krijimin e një zyre në Kosovë, të quajtur Hub-Ks, e Guariamoli (shih projektin), drejtuar në bashkëpunim me AVSI Kosovën