NEWSLETTER

Regjistrimi në broshuren e Rrjetit ju mundëson të jeni gjithmonë të informuar lidhur me aktivitetet në të cilat Guariamoli është i përfshirë, drejtpërdrejt ose indirekte, dhe i lidhur me legjislacionin aktual për sa i përket privatësisë.

Informacionet do të dërgohen në mënyrë periodike në e-mail-in që na keni derguar dhe, në momentin që nuk dëshironi ti pranoni ato, mjaftonë të përdorni të njëjtën mënyren duke klikuar shenjën "Cancel".

Në këtë rast Guariamoli bënë heqjen e emrit tuaj nga lista e regjistruar (lexo privatësinë).

Regjistrohu tani dhe për të marrë gazetën me e-mail me lajmet më të fundit në lidhje me aktivitetet tona
Emri (jo i detyrueshëm)
email tuaj
Regjistrohu Fshihen
Marreveshje    Logo