GJENDJA NË KOHEN REALE

Në vitin 2023 ne arkivin tonë, janë regjistruar 0 pacientë.
0 janë në pritje për tu pranuar, 0 janë pranuar.
0 janë anuluar ose të shërohet diku tjetër dhe asnjë 0 është trajtuar jashtë shtetit, 0 kanë vdekur për fat të keq, nga të cilat 0 përpara se të vinin në Itali.
Kemi hospitalizuar në Itali 0 pacientë, një total prej 0 pacientë (+ 0 shoqërues të pacientëve).