Ambasadat

Përmes një rrjeti të gjerë bashkëpunimi, si rezultat i viteve të secilës shoqatë anëtare, kemi bashkëpunim të shkëlqyer nga Përfaqësuesit Diplomatikë italianë në botë, perveç që na njoftojn për rastet urgjente humanitare, leshojnë në menyrë shumë të shpejt vizat për trajtim mjekësor në Itali.

Ndër këto vlen të përmendim Ambasadën italiane në Kabul "të largët"(Afganistan), ku në atë kohë ambasadori S.E. dr. L.Pezzotti vuri në dispozicion një anëtar të stafit të tij, gjithashtu me ambasaden në Prishtinë (Kosovë) kemi bashkëpunim shumë të mirë, duke falenderuar stafin tonë vendor kemi raporte shumë të drejtpërdrejta dhe të shpejta.

Pa ndihmën e tyre do të ishte e pamundur arritja e pacientëve te vegjel në Itali për të marrë trajtimin që ata kanë nevojë, dhe ata meritojnë mirënjohjen tonë të sinqertë dhe të thellë.