Projekti

GUARIAMOLI.ORG në thelb është një rrjet i kontakteve dhe bashkëpunimeve ndërmjet shoqatave të ndryshme të përfshira të cilat tani bëjnë:

  • Gestione  Menaxhimin e kordinuar i njĂ« rasti me anĂ« tĂ« njĂ« softweri nĂ« tĂ« cilin kanĂ« qasje Shoqatat (i realizuar falas nga vullnetarĂ« falĂ« pĂ«rvojave tĂ« fituara dhe tĂ« shkembyera), tĂ« nevojshme pĂ«r tĂ« marrĂ« pĂ«rgjegjesinĂ« per secilin fĂ«mijĂ« tĂ« lajmĂ«ruar (raportuar) (sipas kritereve tĂ« pĂ«rparesive/urgjenca pĂ«r shĂ«rim dhe spitali/shoqata e specializuar nĂ« atĂ« patologji.
  • Gestione  DĂ«rgesa e shpejt e ilaqeve tĂ« nevojshme nĂ«pĂ«rmjetĂ« transportuesit tĂ« parĂ« ajror qĂ« niset nga territori italian.
  • Gestione  Organizimi i transferimit tĂ« fĂ«mijĂ«ve klinikisht mĂ« problematikĂ«, nĂ«pĂ«rmjet fluturimit aero ambulancĂ« pĂ«r transport nĂ« spital Italian.
  • Gestione  Organizimi i vizitave shĂ«ndetĂ«sore me praninĂ« e mjekĂ«ve italianĂ« pĂ«r pĂ«rcjelljen e fĂ«mijĂ«ve tashmĂ« tĂ« trajtuar dhe vlerĂ«simi i rasteve tĂ« reja tĂ« raportuara.
  • Gestione  Kontakti i rregullt dhe komunikimi me pacientĂ«t pĂ«r kontrolle periodike tĂ« gjendjes sĂ« shĂ«ndetit tĂ« pacientĂ«ve.

Projekti përfshin bashkëpunimin e institucioneve tashmë të pranishëm në zonën e referencës (spitalet, ambasadat, konsullatat, OJQ etj) ose eventualishte krijimin e tyre, mledhjen e të gjitha raporteve, "informatike" të dërguara në Rrjet, dhe hapat e ardhshëm te dialogut me pacientët, organizatat dhe autoritetet lokale.

Raportet fillestare mblidhen menjëherë dhe analizohen, nga ana mjekësore dhe disponueshmërinë e vendeve nga Shoqata e parë në dispozicion.

Më pas shoqata përkatese merr përsipër organizimin e rastit, së bashku me institucionet në fjalë, ardhjen e pacientit në Itali, dhe më pas duhet të dokumentojë të gjitha fazat e organizimit të tyre për të mundësuar dialogun dhe shkëmbimin e shpejtë të informacionit ndërmjet të gjithë aktorëve në këtë proces.

Centralizimi i të gjitha ketyre informatave mudëson ndërhyrjen e shpejtë mjekësore, por gjithashtu parandalon humbjen e energjisë të shkaktuar në të kaluarën, duke bërë të njëjtën kërkesë per të njetin pacientë shumë organizatave (p.sh. kërkesa të shumta për financimin rajonal, i shtretërve në spitale të ndryshme, anulimi i thirrjeve telefonike etj).

Që nga fillimi i aktivitetit të saj GUARIAMOLI.ORG ka arritur të përballet edhe me situata emergjente, duke e realizuar në pak ditë - me bashkëpunimin e KFOR-it italian dhe Ambasadës Italiane në Prishtinë - transferimin e fëmijëve me semundje të rënda ne Itali te cilët nuk kanë sherim në vendin e tyre.

Për shoqatat e përfshira, këto raste - emblematike për potencialin e rrjetit - janë dy arsye që japin kënaqësi të thellë për mundësinë e ofruar për kurimin e fëmijëve, dhe kjo është një stimul më tej në zhvillimin e GUARIAMOLI.ORG, përvoje emocionuese e përbashkët e solidaritetit dhe humanizimit.

Marreveshje    Logo